Onze Stichting

Home

Helena van Engelen, Nederlandse, kwam naar Peru met het doel, de levenskwaliteit van kinderen en de meest noodlijdenden in de provincie Urubamba te verbeteren. Zo ontstond na een intens opbouwproces de Stichting “Niños del Arco Iris” Cusco-Peru, dat vijf duurzame programmas ontwikkeld heeft voor kinderen, jongeren en volwassenen in educatie en gezondheidszorg.

Het familiehuis.

Helena vormt met haar 16 pleegkinderen een gezin waar, liefde, respekt en vertrouwen de boventoon voeren. Haar pleegkinderen hebben nu een thuis, voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Helena is de moeder van dit prachtige gezin; haar peruaanse familie.

CETPRO.

Educatief Technisch Produktief Centrum te vergelijken met nederlands M.B.O., leidt meer dan 100 kansloze jongeren gratis op in vijf verschillende technische vakken: timmerman/meubelmaker, hotel/receptie/engels, industriele confectie, informatica en electricien. Deze staatserkende opleidingen duren twee jaar en we mogen zeggen dat 80% van onze afgestudeerden zich meer dan goed in de arbeidsmarkt met anderen kunnen meten.

Dagcentrum.

In ons dagcentrum komen 130 kinderen uit de omliggende arme leefgemeenschappen voor zeer noodzakelijk suplementair onderwijs. Deze kinderen ontvangen bij ons educatie, hygiene, (zij douchen allen bij ons), gezondheidszorg, een warme maaltijd. Zij krijgen les in levenswaarden, creativiteit, engels, informatica,  begrijpend lezen, schrijven en rekenen, sport en spel.

Medische & tandheelkundige praktijk.

In onze medische en tandheelkundige praktijk behandelen wij gratis alle noodlijdenden uit onze streek. Ook hebben wij programmas ontwikkeld voor ontworming/preventie en fluoridering in de scholen van de provincie Urubamba en een integraal gezondheidsprogramma voor familiehulp “Familia Saludable-Familia Niños del Arco Iris” voor 50 gezinnen, die geselecteerd zijn naar hun behoeftes en die nu van ons wekelijks sociale en medische preventie, educatie, orientatie en hulp ontvangen.

Overige aktiviteiten.

Onder de overige aktiviteiten die door onze Stichting uitgevoerd worden valt o.a.  de Cooperatie van de moeders, zij vervaardigen kunstnijverheid van exportkwaliteit om beter in het levensonderhoud van hun families te kunnen voorzien.

Het Open Hart Festival, voor de dag van het peruaanse kind, 1500 kinderen nemen hier deel aan.

Grootmoeder en Grootvaderdag, een feestdag voor alle “oudjes” uit onze streek voor ongeveer 300 personen.

Het Vlieger-Festival waaraan 3000 personen deelnemen en iedere maand onze bioscoopavond.

150 Kinderen uit onze leefgemeenschappen genieten hiervan, iets wat voor hen voorheen totaal onbekend was.

Voor meer informatie: www.kuychi.org

logo de www.kuychi.org
www.kuychi.org

Posada "Las Casitas del Arco Iris"
Contactos: +51 84 201475 - +51 84 201484 E-Mail: reservas@lascasitasdelarcoiris.com
Dirección: Querocancha, Urubamba Cusco-Peru